RSBC


Od začátku svého podnikání si skupina RSBC vybudovala pověst seriózního partnera s výbornou orientací v oboru a silnými realizačními schopnostmi. Vynakládáme maximální úsilí, abychom si tuto reputaci udrželi.

Prosazujeme konzervativní přístup k investicím se zaměřením na diverzifikaci a dlouhodobou stabilitu portfolia. Ke všem projektům,
připravovaným i realizovaným, přistupujeme aktivně a účastníme se strategického řízení každé společnosti z našeho portfolia. Vedle budování silné a nezávislé skupiny nezapomínáme ani na společenskou odpovědnost, která s naší činností souvisí.

Naše investice směřují do čtyř základních oblastí:

 

STROJÍRENSTVÍ A PRŮMYSL

Strojírenství a průmysl je základním investičním pilířem skupiny RSBC. V rámci stanovené strategie se soustředíme na společnosti, které již historicky prokázaly schopnost získat zákazníky, mají zajímavé produktové portfolio, unikátní výrobní program nebo významné tržní postavení. Vystupujeme zpravidla jako finanční partner, jenž se aktivně podílí na řízení společností a dokáže podpořit pracovní kapitál firmy v případě nových obchodních příležitostí. Uskutečňujeme i projekty, jejichž součástí je finanční restrukturalizace firmy či jejích závazků.

NEMOVITOSTI A REALITNÍ FONDY

Realitní portfolio představuje klíčovou investiční oblast skupiny RSBC. Aktuálně spravujeme nemovitosti v tržní hodnotě 4,2 miliardy korun. Skupina působí jako správce nemovitostí fondu Generali Investment CEE. Zároveň jsme zřizovatelem investičního fondu RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV. Součást portfolia skupiny tvoří rezidenční, kancelářské a obchodní objekty, zemědělská půda, ale také společnosti poskytující komplexní profesionální služby spojené s akvizicí, správou a prodejem nemovitostí. Zdrojem častých investičních příležitostí je spolupráce s realitní sítí CENTURY 21, která náleží do majetkového portfolia RSBC.

AGRO

V rámci divize Agro se skupina RSBC zaměřuje především na investice do zemědělského průmyslu, dodavatelských firem a souvisejících služeb. Základem jsou stabilní aktiva, která s ohledem na svoji podstatu udržují dlouhodobou hodnotu a současně nabízejí zhodnocení prostředků odpovídající konzervativní investiční strategii. Vyhledáváme také společnosti, jež jsou významným dodavatelem pro zemědělství a zemědělský průmysl a mají již vybudovanou silnou pozici v rámci širšího regionu.

VENTURE CAPITAL

Nové technologie a postupy se v současnosti stále více prosazují do běžného života a jsme rádi, že skupina RSBC může být u toho. Naše investice v oblasti venture capital jsou zaměřeny zejména na podporu inovativních technologií, které mají ambice a potenciál celosvětového rozšíření nebo mohou v příštích letech nalézt široké uplatnění. Typicky investujeme již v počáteční fázi, kdy mladé firmy hledají kapitál pro rozšíření svých aktivit na nové trhy nebo na rozvoj a komercionalizaci produktů. Dosud realizované venture capital projekty směřují zejména do oblastí vzdělávání a zdravotnictví, ale nejsme sektorově vyhraněni a aktivně vyhledáváme příležitosti i z jiných oborů.Zdroj: www.rsbcgroup.com