Schonfeld & co


O novém fondu

Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s., Podfond Prémiové nemovitosti je speciálním fondem nemovitostí se zaměřením na investice do residenčních a komerčních nemovitostí. Cílem fondu je vytvoření kvalitního a stabilního prémiového portfolia výnosových realit. Prostřednictvím pravidelných příjmů z nájmů a růstu tržní hodnoty nemovitostí fond investorům nabízí zajímavé dlouhodobé reálné zhodnocení investovaných prostředků.

 

PRO KOHO JE FOND URČEN

Věříme promyšlenému spojení cihel a betonu. Věříme investicím, na které se dá sáhnout. Nový realitní fond jsme vystavěli pro zájemce o investice do prémiových nemovitostí na dobré adrese, kteří preferují spolehnout se na historickou tradici investování do fyzických aktiv a jejich odolnost v dobách turbulencí na finančních trzích. Investiční strategie fondu se opírá o pravidelný tok nájemních příjmů a dlouhodobý očekávaný růst tržní hodnoty prémiových residenčních a komerčních nemovitostí v České republice a sousedních zemích. Fond je díky nízké vstupní investici určen běžným klientům, kteří preferují investice s nižším kolísáním a dobrou šancí na kladné, pravidelné zhodnocení v kalendářním roce. Fond využijí také privátní investoři, kteří usilují o rozložení majetku mezi různé druhy investičních aktiv. Mezi nimi mají kvalitní nemovitosti prémiové místo.


Investujte bezpečněji s renomovaným správcem

Podílejte se na výnosech nemovitostí dosahovaných díky realitní a investiční expertize renomované skupiny, se kterou investují i nejbohatší čeští a slovenští investoři. Strukturu investic, ocenění majetku a nakládání s vašimi penězi ve fondu ze zákona kontroluje bankovní depozitář. Na činnosti a chod fondu, jeho obhospodařovatele i depozitáře dohlíží orgán dohledu Česká národní banka.Zdroj: www.schonfeldfondy.cz