SOLEK - Green Warranty Bond III.
 • min. investice 50 000 Kč

 • sektor podnikání – projektováním, výstavbou a provozem solárních elektráren

 • výnos vyplácen ročně

 • Dluhopis na ŘAD - možnost přeprodání dluhopisu 

 • vysoké zajištění investice 

 • 2letý dluhopis s výnosem 7,25% p.a.

 • Datum emise - 10.03.2023

RSBC - Korporátní Dluhopis
 • min. investice 50 000 Kč

 • sektor podnikání – nemovitosti

 • ručení za závazky další společností a vysoký vlastní kapitál společnosti

 • výnos vyplácen pololetně na účet klientovi v čistém

 • účelovost emise – možno využít pouze na nákup nemovitostí

 • vysoké zajištění investice

 • 1letý s výnosem 7,50% p.a.

 • 2letý s výnosem 7,75% p.a.

 • 3letý s výnosem 8,00% p.a.

 • Datum emise - 15. 9. 2022

SCHÖENFELD FOND - PRÉMIOVÉ NEMOVITOSTI

 • Typ fondu - Speciální fond nemovitostí

 • Investiční strategie - Investice do nemovitostí a účastí v nemovitostních společnostech

 • Investiční horizont - Min. 5 let

 • Minimální investice - 500 CZK pravidelně nebo 10 000 CZK jednorázově

 • Minimální objem odkupu - Není stanoven / jedná se o 1 ks investiční akcie

 • Vstupní poplatek - 0% - 3,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

 • Výstupní poplatek - 0 %

ČSNF - Dluhopis - Ukončený 
 • splatnost 4 roky

 • výnos 8,1 % p.a. (hrubý výnos)

 • investice formou dluhopisu

 • bez poplatku

 • výnos vyplácen kvartálně na účet klienta v čistém

 • prospekt schválený ČNB

 • min. investice 100 000 Kč

 • dluhopis je v průběhu držby přeprodatelný – dluhopis na ŘAD

 • emitent dluhopisu dal na sebe významná omezení (kovenanty), což hodnotím velice pozitivně

 • unikátní vlastnost dluhopisu – dluhopis je kotován na burze což pro
  investora představuje rychlou možnost dluhopis prodat

INVESTIČNÍ FOND - WINE MANAGEMENT FKI

 • Minimální investice 1 mil. Kč

 • Cílovaný výnos 5 – 6 % p.a.

 • Investováno do investičních vín, stařených destilátů, vinic, vinařství a palíren

 • Likvidita max. 12 měsíců

 • Výstupní poplatek v prvních 5 letech (ve výši 0 – 10 %)

 • Zajímavá investiční alternativa do širokého investičního portfolia

 • Vývoj této investice není významně závislá na geopolitických a ekonomických událostech světa

 • Regiony investice: Francie, Německo, Itálie, Skotsko, Japonsko