Náš investiční specialista & lektor Bc. Petr Němec pro vás napsal investiční E-book se zaměřením na otevřené podílové fondy.

V Ebooku se například dočtete:

  • podle čeho vybírat podílový fond

  • jak přistupovat k tvorbě investičního portfolia

  • ukážeme si 3 typová portfolia a jejich výkonnost v uplynulém období

  • odpovíme vám na otázku proč investovat a v jakých případech investici využít a tímto to nekončí.

My tento E-book vnímáme jako vstupenku do světa investování a věříme, že vám předá spoustu nových myšlenek a informací.

Jak investování vnímáte vy? Investujete?

My si na investičním poradenství zakládáme, a proto pravidelně vzděláváme naše konzultanty, ale i klienty.

Nezapomínejte, že každá investice je přínosná, buď vyděláte nebo se ponaučíte.

InvesticeJako vázáni investiční zástupci společnosti 4fin Better Together a.s. disponujeme řadou prověřených unikátních investičních produktů. Díky tomu dokážeme u našich klientů dosahovat zajímavých výnosů vzhledem k výši rizika.


Díky tomu, že spolupracujeme se všemi hlavními investičními společnostmi, které působí na českém trhu, dokážeme našim klientům zprostředkovat více než 1 000 různýchinvestičních fondů.

1000+

Fondů


Investiční trojúhelník | účetníček.czInvestor se vždy pohybuje uvnitř tohoto trojúhelníku a nikdy nemůže dospět k ideální investici, která by současně maximalizovala výnos, byla by zcela bezpečná a bylo by možné ji okamžitě proměnit v hotové peníze. Podle toho, který z těchto faktorů upřednostňují, se investiční strategie dále dělí do skupin.

  • Podle cíle (při výběru z těchto strategií se zohledňuje např. i rozdílné zdanění ročních výnosů a výnosů z prodeje aktiv):růstová (strategie růstu ceny investice) – cílem je především růst hodnoty investice; pravidelné roční výnosy jsou obětovány ve prospěch očekávaného vyššího výnosu v budoucnosti (využívá zejména akcií s vysokým potenciálem růstu hodnoty, doplněných o obligace a z důvodu likvidity o nástroje peněžního trhu)výnosová (příjmová, důchodová, strategie maximalizace ročních výnosů) – cílem je získávat pravidelný příjem z investice, např. pro pokrytí části svých běžných výdajů; je vhodnější při nižší inflaci, která výnosy příliš neznehodnocuje (využívá zejména dluhopisů, podílových listů, akcií investičních fondů vyplácejících dividendy nebo akcií velkých společností se stabilní dividendou)růstově výnosová (strategie orientace na celkový výnos) – cílem je růst hodnoty i pravidelný příjem, je kombinací obou předchozích strategií

  • Podle vztahu k riziku a očekávání výnosu:konzervativní (strategie ochrany kapitálu) – ochrana hodnoty bohatství před znehodnocením, investor preferuje minimální rizikovyvážená (progresivní) – růst hodnoty investice při přiměřeném rizikuagresivní (dynamická) – co nejvyšší růst hodnoty investice i při vysokém riziku, investor preferuje výnos

  • Zvláštním případem strategie podle preferovaného faktoru je:strategie maximální likvidity – cílem je zajistit co nejvyšší likviditu investice, aby investor měl vložené prostředky snadno při ruce, obvykle za cenu nižšího výnosu; užívá se v případě problémů v zajišťování vlastní likvidity nebo při rychlých změnách v tempu inflace, kdy se často mění investorovy cíle a ten musí původní investici zpeněžit, aby mohl prostředky investovat jinak (využívá např. krátkodobé termínované vklady, cenné papíry a hmotné investice s krátkou dobou návratnosti)

naši partneři
Kontaktujte nás
Jméno / Název Telefonní číslo E-mail Zpráva Udělujete tímto souhlas společnosti Martin Dajčar se sídlem Liptál ev. Číslo 042, 75631 Liptál, ič: 02909308 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“)
Odeslat